Päättelyn ja ongelmanratkaisun tukeminen

Vinkkejä, miten pärjätä päättelyn ja ongelmanratkaisun vaikeuksien kanssa.

  • Työskentelyyn on syytä varata enemmän aikaa kuin mihin on ehkä aiemmin tottunut.
  • Suunnitelmien kirjaaminen paperille vaihe vaiheelta auttaa jäsentämään työskentelyä.
  • Työskentely kannattaa jakaa pieniin kokonaisuuksiin ja keskittyä yhteen osaan kerrallaan. Eteneminen on helpompaa selkeiden osatavoitteiden kautta.
  • Päättelyketjun voi teh​dä näkyväksi vuokaavion avulla. Vuokaaviolla tarkoitetaan visuaalista esitystä prosessista.
  • Muistilappujen käyttö helpottaa asioiden mielessä pitämistä.

Päivitetty  12.3.2021

Kyllä