Miten vaikeus ilmenee?

Päättelyn ja ongelmanratkaisun vaikeuksien taustalla on usein erilaisia neuropsykologia oireita.

​Toimi​nnanohjauksen häiriöiden yhteydessä päättelyn ja ongelmanratkaisun hankaluudet ovat tavallisia. Toiminnan tavoitteellinen ohjaaminen, suunnittelu ja vaiheistaminen voivat olla vaikeutuneet. Työskentely päättelytilanteessa voi olla juuttuvaa, jolloin henkilö toistaa samaa toimintamallia uudelleen eikä kykene keksimään uusia ratkaisuja. Myös oman suoriutumisen arviointi voi olla hankalaa.

Tarkkaa​vuuden vaikeuksiin liittyy mm. keskittymisen, huomion ylläpitämisen tai usean asian rinnakkaisen prosessoinnin vaikeuksia, joiden vuoksi toiminta päättelytilanteissa voi hidastua ja virheiden määrä lisääntyä.

Muis​tin heikentyminen vaikuttaa herkästi myös päättelykykyyn. Ongelmanratkaisu edellyttää sekä aiemmin opittujen asioiden mieleenpalauttamista että uuden oppimista (tiedot ja taidot). Lyhytkestoisen työmuistin häiriöissä tehokas tiedonkäsittely ja asioiden pitäminen mielessä ”tässä ja nyt” vaikeutuvat.

Myös neuropsykologiset erityishäiriöt voivat hankaloittaa päättelyä ja ongelmanratkaisua:

  • Kielelliset h​äiriöt heikentävät sanamerkitysten ymmärtämistä ja käsitteiden käyttöä, jolloin vertailu, yleistäminen ja abstrakti päättely vaikeutuvat. Esimerkiksi matemaattinen päättely edellyttää yleistä ongelmanratkaisukykyä ja kykyä prosessoida asioita pelkkien käsitteiden varassa.
  • Näönvaraisen havainnoi​nnin häiriöt vaikeuttavat työskentelyä, joissa tarvitaan havaintotoimintoihin pohjautuvaa päättelyä ja avaruudellista hahmottamista. Tällöin esimerkiksi rakentelu ja korjaaminen eivät tahdo sujua kuten ennen.

Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Päivitetty  9.5.2019