Miten lievittää haittaa?

Toipuminen ja kuntoutuminen neglectistä alkaa heti sairastumisen jälkeen. On hyvin yksilöllistä, missä tahdissa kuntoutuminen etenee, mutta sitä voi edesauttaa harjoittelulla.

​​​Tärkeintä on kiinnittää jatkuvasti tietoisesti huomiota sille puolelle, johon neglect-oire kohdistuu. Kääntämällä päätä ja vartaloa heikommalle puolelle kyetään varmistamaan turvallinen liikkuminen ja esimerkiksi huomaamaan neglect-puolella olevat esineet. Tätä menetelmää tulisi käyttää kaikissa tilanteissa: ruokaillessa, peseytyessä, pukeutuessa, lukiessa ja liikkuessa. Sairaalassa hoitohenkilökunta ohjaa ja muistuttaa huomioimaan neglect-puolta. Vähitellen toiminta ja sen turvallisuuden varmistaminen onnistuvat itsenäisesti.

Neglect-oiretta voidaan lievittää neuropsykol​ogisessa kuntoutuksessa​ esimerkiksi harjoitusten avulla sekä opettelemalla korvaavia toimintatapoja. Huomiointia voi harjoitella myös itse arkielämässä. Tarpeelliset tavarat kannattaa sijoittaa hyllyjen ja pöytien vasemmalle puolelle. Lukiessa on hyvä laittaa sanomalehti tai kirja keskelle vartalon eteen tai siitä vasemmalle. Erilaiset etsimistehtävät, palapelit, k​äsityöt ja tietokonepelit ovat myös hyödyllisiä harjoitteita. Ulkona liikkuessa kannattaa kiinnittää huomiota vasemmalla puolella oleviin asioihin esimerkiksi laskemalla vasemmalta ohi kulkevia autoja tai ihmisiä.

Ei pidä huolestua, vaikka toimintakyky vaikuttaisi jonakin päivänä heikommalta kuin edellisenä päivänä. Tämä on tavallista, sillä aivosairauksiin ja –vammoihin liittyy usein väsyvyy​ttä. Väsyneenä kannattaa levätä ja nukkua. Virkeänä myös harjoittelu sujuu helpommin.


Edellinen sivuSeuraava sivu