Tietoa visuaalisista hahmotushäiriöistä

Hahmottamisella tarkoitetaan aistien kautta saadun tiedon jäsentämistä, tulkintaa ja hyödyntämistä omassa toiminnassa.

Näköaisti on ihmisen tiedonkäsittelylle tärkeä aisti. Näkötiedon käsittelyyn perustuvat kykymme ymmärtää näkemäämme, suunnistaa, arvioida etäisyyksiä ja rakentaa osista kokonaisuuksia. Näköaistin välittämän tiedon avulla hahmotamme itsemme suhteessa ympäristöön, luemme tekstejä, ajamme autoa ja opimme silmän ja käden yhteistyötä vaativia taitoja.

Visuaalisen hahmottamisen häiriössä näköaistin vastaanottaman tiedon käsittely aivoissa on eri tavoin vaikeutunut. Jos ihmisellä on vaikeuksia ymmärtää näkemäänsä tai tehdä päätelmiä nähdyn ja tilan hahmottamisen pohjalta, voidaan puhua hahmotushäiriöstä. Hahmotushäiriöiden yhteydessä on myös tavallista, että silmän ja käden yhteistyötä vaativa tekeminen on työlästä ja virhealtista.  


Visuaalisissa hahmotushäiriöissä ei ole kyse näkökyvyn heikkenemisestä, näkökentän puutoksesta tai silmän liikehäiriöstä, eikä näin ollen esimerkiksi silmälasien uusiminen paranna näkemistä tai ympäristön havaitsemista. Hahmotushäiriö voi olla synnynnäinen kehityksen poikkeama ja esiintyä jo lapsuudessa tai tulla vasta aikuisena aivovaurion seurauksena.

Edellinen sivu Seuraava sivu

Päivitetty  12.3.2021

Kyllä