Miten visuaaliset hahmotushäiriöt ilmenevät?

Visuaaliset hahmotushäiriöt voivat ilmetä nähdyn tunnistamisen, paikantamisen, suunnistamisen, kokonaisuuksien osien hahmottamisen ja rakentelun ongelmina.

Hahmotushäiriöiden luonne määräytyy aivovaurion sijainnin ja laajuuden mukaan. Vaikka näkötieto kyettäisiin vastaanottamaan normaalisti,​ sen tulkinta voi häiriintyä jo tiedonkäsittelyn aivan varhaisessa vaiheessa, kuten tapahtuu visuaalisissa agnosioissa eli nähdyn tunnistamisen häiriöissä.

Vaikea-asteiset nähdyn tunnistamisen häiriöt ovat melko harvinaisia, mutta lievinä näitä tulkintavaikeuksia usein esiintyy. Vaikea hahmotushäiriö haittaa jo päivittäistä selviytymistä, kun henkilö ei esimerkiksi erota tavaroita toisistaan tai pysty tulkitsemaan kuvia tai tekstiä. Arki voi muuttua vaaralliseksi, mikä tulee huomioida päivittäisessä toimintaympäristössä.

Lievemmät vaikeudet saattavat näkyä esimerkiksi tiheään kirjoitetun tekstin lukemisessa tai hämärässä liikuttaessa. Lieväkin hahmotusvaikeus voi aiheuttaa työkyvyn alentumisen tai sosiaalisia haittoja, jos esimerkiksi näyttöpäätteen käyttäminen tai tuttujenkin kasvojen tunnistaminen vaikeutuu. Hahmotushäiriöiden kanssa voi kuitenkin oppia elämään ja kehittää erilaisia selviytymiskeinoja.

Päivitetty  12.3.2021

Kyllä