Apua visuaalisiin hahmotushäiriöihin

Hahmotushäiriöiden aiheuttamia hankaluuksia voi opetella kiertämään muokkaamalla ympäristöä, käyttämällä apuvälineitä ja muiden aistien avulla.

Jos koetut hahmotusvaikeudet aiheuttavat merkittävää haittaa arjessa, koulussa tai työssä, kannattaa vaikeuksia lähteä selvittämään. Usein kehityksellisiin hahmottamisen vaikeuksiin yhdistyy muitakin oppimisvaikeuksia. Äkillisesti alkaneet ja vaikeat näönvaraisen toiminnan häiriöt ovat puolestaan niitä kokemattomille yleensä vieraita. Ne saattavat hämmentää myös läheisiä ja hankaloittaa sosiaalisia tilanteita. Ainakin lähipiirille on hyvä kertoa vaikeuksistaan sekä siitä, m​iten toivoo niihin suhtauduttavan.

Neuropsykologisessa tutkimuksessa voidaan arvioida hahmotushäiriöiden laatua ja vaikeusastetta sekä suunnitella tarpeen mukaisia tukitoimia, ohjausta tai kuntoutusta. Kuntoutus voi toteutua myös toimintaterapeutin ohjauksessa.

Päivitetty  12.3.2021

Kyllä