Tietoa näönvaraisen havainnoinnin häiriöistä

Näönvaraisen eli visuaalisen havaintotoiminnan häiriössä näköaistin vastaanottaman tiedon käsittely aivoissa on vaikeutunut.

​​​Näköhavaintojen syntymisessä on kaksi päävaihetta: kuvan muodostaminen ja kuvan tunnistaminen. Näönvaraisen havainnoinin häiriöissä henkilö ei kykene muodostamaan saamalleen näkötiedolle asianmukaista sisältöä tai tulkintaa. Kyse ei tällöin ole näkökyvyn heikkenemisestä, näkökentän puutoksesta tai silmän liikehäiriöstä, eikä näin ollen esimerkiksi silmälasien uusiminen paranna havaitsemista. Näkötiedon käsittelyyn perustuvat myös kykymme suunnistaa ja rakentaa osista kokonaisuuksia. 

Tässä osiossa käsitellään aivoperäisiä näönvaraisen havaitsemisen häiriöitä sekä niiden kanssa selviytymistä.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Päivitetty  5.11.2018