Miksi muisti pätkii?

Muistaminen on monimutkaista toimintaa, joka ei tapahdu vain yhdessä aivojen osassa. Muistin toiminta voi häiriintyä tai olla tehotonta hyvin erilaisista syistä. 

Lähes kaikkiin keskushermoston sairauksiin liittyy muistin heikentymistä joko ensisijaisena tai toissijaisena oireena. Myös muut kuin keskushermoston sairaudet voivat vaikuttaa muistin toimintaan joko ohimenevästi tai joskus pysyvämminkin. Muistiongelmia epäiltäessä on tärkeää selvittää millaisesta ja kuinka vaikea-asteisesta muistin toiminnan muutoksesta on kysymys.

Usein muistihäiriön taustalta löytyy jokin muu tekijä kuin neurologinen sairaus tai vamma. Työikäisen henkilön muistivaikeuksien taustalta voi löytyä jokin ajankohtainen syy: työuupumus, masennus, jatkuvat uniongelmat tai alkoholin liikakäyttö – usein näiden yhdistelmä.

Normaali ikääntyminen muuttaa jonkin verran muistin toimintaa, mutta ei heikennä päivittäistä toimintakykyä. Pysyvämmät muistihäiriöt liittyvät yleensä neurologisiin vaurioihin, kuten aivoverenkierron häiriöiden tai aivovammojen jälkitiloihin. Myöhemmällä iällä muisti voi myös heikentyä eteneviin muistisairauksiin liittyen.

Päivitetty  12.3.2021

Kyllä