Miten lievittää haittaa?

​Muistia voi pitää vireessä aivojen monipuolisella käytöllä, kohtuutta rakastavilla elämäntavoilla ja riittävällä levolla.

​​​​​​​Tämä osio sisältää vinkkejä parempaan muistamiseen. Lisäksi osiossa käsitellään äkillisen aivovaurion seurauksena ilmaantuneiden muistiongelmien kanssa pärjäämistä.

Yleisiä muistivinkkejä

 • Tahto auttaa muistia. Usko, että voit muistaa ja tee työtä sen eteen.
 • Ole kiinnostunut asioista. Valpas ja utelias mieli helpottavat muistamista.
 • Ole tarkkaavainen ja keskity olennaiseen. Älä yritä tehdä montaa asiaa kerralla. Tunnista oleelliset asiat ja keskity muistamaan se, mikä kulloinkin on tärkeintä.
 • Käsittele asiaa monelta kannalta. Keksi asiayhteyksiä ja luo mielikuvia. Jäsentele asia uudestaan, luokittele ja poimi olennainen.
 • Ole järjestelmällinen. Sekalaista sirpaletietoa on vaikea muistaa.
 • Tee muistettavista asioista mielenkiintoista. Mitä asia merkitsee sinulle? Mitä mieltä olet asiasta? Mitä tunteita asia herättää? Mieti, missä käytännön tilanteessa voit hyödyntää opittavaa asiaa.
 • Muista huumori. Huvittavat asiat muistetaan yleensä helpommin.
 • Tunnista ja hyödynnä omat vahvuutesi. Muistatko paremmin sanallista vai kuvallista materiaalia? Opitko helpommin kuuntelemalla, katselemalla vai itse kokeilemalla?
 • Anna itsellesi aikaa. Stressi ja kiire lisäävät muistivaikeuksia.
 • Riittävä yöuni on tärkeää. Väsyneenä ei jaksa muistaa.
 • Rentoutunut olo vaikuttaa positiivisesti. Rentoutuneisuus ja rauhallinen elämänrytmi helpottavat muistamista, rauhallisuus ja tyyneys auttavat palauttamaan unohtuneita asioita mieleen. Muistivaikeudet vain korostuvat, jos ahdistuu tai suuttuu itselleen.

Muistin ulkoiset apukeinot

Ulkoiset apukeinot eivät heikennä muistia, vaan helpottavat arkea. Nykyaikana päivittäiseen elämään kuuluu tyypillisesti lukuisia muistettavia asioita. Muistin apukeinoihin turvautuminen on sallittua, vaikka muisti toimisi hyvin.

Työmuistin toiminnan tehostaminen

Työmuistin tehokasta käyttöä voi harjoitella. Tiedon jäsentely, luokittelu ja yhdistely laskevat muistettavien asioiden kokonaismäärää. Näin työmuistin kuormitus vähenee, kun irrallista tietoa yhdistelee kokonaisuuksiksi ja keskittyy muistettavan asian olennaisiin kohtiin. Samalla tietoa kerrataan ja siirretään pitkäkestoiseen muistiin.

Tehtävien asettaminen tärkeysjärjestykseen ja pyrkimys keskittyä yhteen asiaan kerrallaan tukevat työmuistia. Jos keskeytys kuitenkin on väistämätön, kannattaa tehdä itselle vihje siitä, mitä oli tekemässä ennen keskeytystä.

Työmuistin rajoituksia voi kiertää myös muokkaamalla ympäristöä vähemmän kuormittavaksi ​kuten parantamalla työskentelyrauhaa tai käyttämällä visuaalisia eli näkömielikuviin perustuvia muistitukia.

​​Miten lievittää äkillisen aivovaurion tuottamaa haittaa?

Äkillisen aivovaurion aiheuttamat muistivaikeudet ovat hankalimmillaan heti sairastumisen jälkeen. Tavallisesti muistaminen helpottuu toipumisen myötä, mutta ei aina palaa entiselleen.

Jo kuntoutumisvaiheen alussa kannattaa ottaa käyttöön muistia tukevia apukeinoja. Apukeinojen käyttö ei heikennä muistia toisin kuin joskus pelätään.

Heti sairastumisen jälkeen opeteltavaa on usein niin paljon, että hyvämuistinenkaan ei välttämättä hallitsisi kaikkea. Tässä vaiheessa mieltä painaa myös huoli omasta terveydestä, toipumisesta ja tulevaisuudesta, mikä on omiaan viemään ajatuksia pois arkipäivän muistettavista yksityiskohdista.

Mieleenpainaminen

Mieleenpainamisvaiheessa oppimisen tehostamiseksi on olemassa erilaisia strategioita – osa tuttuja jo koulusta. Keskittyminen on tärkeää. Montaa asiaa ei kannata yrittää tehdä kerralla, eikä antaa ajatustenkaan vaeltaa muihin asioihin.

Se mitä jää mieleemme, riippuu usein siitä miten kiinnostava asia meistä on. Kannattaa siis esimerkiksi uutisia kuunnellessa yrittää löytää asioista se itseä kiinnostava yksityiskohta ja laajemminkin pohtia omaa mielipidettä asiasta. Voi myös miettiä, mitä tunteita uutinen herättää. Samalla voi miettiä, mitä ennestään tietää kyseisestä asiasta ja yrittää liittää uusi tieto johonkin aiemmin tuttuun. Keskittyminen tärkeimpään sisältöön estää muistia kuormittumasta epäolennaisilla yksityiskohdilla.

Sanallista muistettavaa voi koittaa muuntaa kuvalliseen muotoon. Näin näkömuisti pääsee tukemaan kielellistä muistia. Nimiin voi koittaa keksiä näkömielikuvia (esimerkiksi Vuorinen: mielikuva kyseisestä henkilöstä seisomassa vuoren huipulla) – epätodellinen tilanne toimii muistivihjeenä ja auttaa palauttamaan nimen mieleen.

Tulevaisuudessa hoidettavia asioita voi etukäteen kuvitella tapahtuvaksi tietyssä paikassa. Sitten kun tilanne on käsillä, paikka antaa vihjeen toimitettavasta asiasta.

Mieleen painettavaa ainesta voi myös luokitella (kuten ostoslista vihannesosastolta, lihatiskiltä ja kylmäkaapeilta haettaviin, viljatuotteisiin jne.). Muistettavaa ainesta kannattaa kerrata mielessä aika ajoin ja miettiä samalla omia asiaan liitettyjä mielikuvia.

Mitä enemmän kiinnittää huomiota mieleenpainettavaan asiaan ja tekee työtä sen parissa, sitä helpompi asia on myöhemmin muistaa.

Mieleenpalautus

Mieleenpalautusvaiheessa rauhallisuus ja tyyneys auttavat palauttamaan unohtuneita asioita mieleen. Jos suuttuu itselleen tai ahdistuu aina kun huomaa unohtaneensa jotain, vaikeudet vain lisääntyvät. Myös stressi ja kiire lisäävät muistivaikeuksia. Hyvä yöuni on tärkeää muistin toiminnalle, sillä väsyneenä unohduksia sattuu paljon helpommin kuin virkeänä.

Järjestelmällisyys tukee mieleenpalauttamista. Päiväohjelman voi suunnitella niin, että tekee tiettyjä asioita vain tiettynä ajankohtana tai tiettynä viikonpäivänä. Toimintoja voi sitten linkittää toisiinsa niin että yhden muistaminen tuo mieleen toisen. 

Joskus muistihäiriöissä mieleenpalautettavat asiat tai tapahtumien ajalliset suhteet vääristyvät, yksityiskohdat sekoittuvat keskenään tai muistiaukot täyttyvät epätodellisilla, tahattomasti keksityillä yksityiskohdilla. Selkeät virheet on hyvä heti korjata ja näin antaa sairastuneelle mahdollisuus muistikuviensa totuudenmukaisuuden arviointiin. Vaikeammissa häiriöissä jatkuva yksityiskohtien oikominen voi kuitenkin käydä kaikkien hermoille. Jos väärät muistikuvat sekoittavat jatkuvasti käsitystä jostain tärkeästä asiasta, kuten siitä miten henkilö on sairastunut, asian voi kirjoittaa paperille ja ohjata sairastunut tarkistamaan muistikuviaan siitä.

Muistissa säilyminen

Muistissa säilymisen tueksi kannattaa ottaa ulkoisia apukeinoja, kuten mukana kannettava kalenteri (paperinen tai sähköinen) tai seinäkalenteri.

Älypuhelimen muistutustoiminto on monessa tilanteessa hyvä apu. Myös muistilappujen käyttö on suositeltavaa. Jos kuitenkin irrallisia lappuja kertyy niin paljon, että niiden kanssa sekaantuu, ne voi korvata pienellä muistiviholla, jota kuljettaa aina mukana. Muistettavat asiat kannattaa kirjoittaa heti ylös.

Tavaroiden katoamisongelmaa voi yrittää ennakoida. Kannattaa esimerkiksi pyrkiä laittamaan tavarat, paperit yms. aina samaan ennalta sovittuun paikkaan. Kun kaikella on paikkansa, ei aikaa kulu tavaroiden jatkuvaan etsimiseen. Laatikoiden kylkiin voi laittaa tarroja: ”maksetut laskut”, ”lääkärintodistukset” jne. Jos tietää unohtelevansa tavaroita kaupungille (silmälasikotelo, kalenteri, arvokkaampi sateenvarjo tms.) niihin kannattaa kirjoittaa puhelinnumero. Löytäjä saattaa soittaa omistajalle.

Tilanteen tunnistaminen ja hyväksyminen on tärkeää. Ajatukset siitä, että ”pitäisihän se nyt jäädä mieleen” ja ”kyllä minä ennenkin pystyin muistamaan ilman muistilappuja”, kannattaa hylätä ja opetella käyttämään muistiaan tehokkaammin ja turvautua ulkoisiin apukeinoihin.

Jos äkillisen aivovaurion jälkeinen muistihäiriö merkittävästi rajoittaa arkipäivän elämää tai työtehtävissä selviytymistä, voidaan ongelmia pyrkiä lievittämään myös neuropsykologisella kuntoutuksella.

Lievissä muistihäiriöissä muistin tukemisen keinot ovat erilaisia kuin vaikeissa muistihäiriöissä. Käytännön arki osoittaa, mitkä keinot ovat kullekin käyttökelpoisimmat.​​

Lue lis​​ää:

Kognitiivinen ergonomia (Työterveyslaitos)​


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Päivitetty  11.3.2019