Tarkkaavuuden häiriöt

Aivojen vaurion aiheuttamat tarkkaavuusongelmat voivat ilmetä tarkkaavuuden suuntaamisen, ylläpitämisen tai jakamisen vaikeuksina. Toiminta voi muuttua häiriöherkäksi ja virhealttiiksi.

Tarkkaavuuden vaihtelu on hyvin tavallista. Tarkkaavuuden tehokkuus vaihtelee kaikilla ihmisillä eri tilannetekijöiden mukaan. Väsymys, kiire ja stressi, nälkä, kivut, voimakkaat tunnetilat, ahdistuneisuus ja masennus sekä huono motivaatio heikentävät tarkkaavuutta. Jo muutaman tunnin univajeen tiedetään muuttavan henkilön kykyä ylläpitää tarkkaavuutta.

Motivaatiolla on paljon merkitystä tarkkaavuudelle ja sen myötä myös keskittymiskyvylle. Hyvä motivaatio nostaa vireystilaa ja auttaa suuntaamaan ja ylläpitämään tarkkaavuutta.

Äkillisen aivovaurion jälkeinen tarkkaavuuden häiriö voi näkyä toiminnassa keskittymisen toistuvana herpaantumisena, ajatusten harhailuna, toiminnan hitautena tai virheinä tarkkuutta edellyttävässä työskentelyssä. Keskittymistä vaativa työskentely voi myös väsyttää nopeasti, kun tarkkaavuuden säätely vaatii aiempaa enemmän ponnistelua.

Päivitetty  12.3.2021

Kyllä