Puheterapeutti

Puheterapeutti tarjoaa lääkinnällistä puheen, kielen, nielemisen ja äänen tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta.

Puheterapeutiksi opiskellaan Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun yliopistoissa, sekä Åbo akademissa. Opintojen pääaine on logopedia. Logopedisten opintojen lisäksi tutkinto sisältää kielitieteellisiä ja lääketieteellisiä opintoja, sekä pakollisena sivuaineena psykologian.

Neurologisten potilaiden kanssa puheterapeutit työskentelevät sairaaloissa, kuntoutuslaitoksissa, terveyskeskuksissa ja yksityisinä ammatinharjoittajina. Neurologisten potilaiden oireista puheterapeutti tutkii ja kuntouttaa:

  • Kielellisiä häiriöitä eli afasiaa
  • Puheentuoton liikehäiriöitä eli dysartriaa ja puheen apraksiaa
  • Nielemisvaikeuksia eli dysfagiaa

Edellinen sivuSeuraava sivu

 


puheterapia; puhe; kielelliset häiriöt; puheterapeutit; aivot

Päivitetty  9.5.2019