Kuka on neuropsykologi?

Neuropsykologi on erikoiskoulutettu psykologi.

Neuropsykologia on psykologiaan ja neurotieteisiin kuuluva tieteenala, joka tutkii aivojen ja ihmisen toiminnan välisiä yhteyksiä. Neuropsykologialla on yhtymäkohtia neurologiaan, psykiatriaan, psykologiaan ja kielitieteisiin.​​​

Neuropsykologi on ihmisen tiedonkäsittelyn arvioinnin ja kuntoutuksen asiantuntija. Neuropsykologeja työskentelee sairaaloissa neurologian osastoilla ja poliklinikoilla, kuntoutuslaitoksissa, terveydenhoitoalan yrityksissä ja yksityisinä ammatinharjoittajina.

Neuropsyko​​login koulutus

Neuropsykologiaan voi erikoistua psykologian peruskoulutuksen eli ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen yliopistollisina opintoina työn ohessa. Erikoistumiskoulutuksen kesto on noin kolme vuotta. Erikoistumisopinnot sisältävät opintoja neuropsykologian lisäksi neurologian, muiden neurotieteiden, psykiatrian ja kuntoutuksen alueilta. Neuropsykologian erikoistumiskoulutuksen järjestämisvastuu on Helsingin yliopistolla, joskin koulutus järjestetään nykyisin maanlaajuisesti eri yliopistojen yhteistyönä.​ ​

Lue lisää:

Neuropsykologian erikoispsykologin koulutus (Psykonet)

Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Päivitetty  9.5.2019