Neuropsykologisten oireiden syyt

Neuropsykologisten oireiden vaikeusaste vaihtelee lievistä ja ohimenevistä häiriöistä pysyviin ja vakaviin toimintakyvyn muutoksiin.​  Syynä voi olla aivosairaus tai -vamma, mutta aina näin ei ole.

Neuropsykologinen oirekokonaisuus on aina yksilöllinen. Oireiden kirjo vaihtelee tiedonkäsittelyn vaikeuksista tunnesäätelyn ja käyttäytymisen ongelmiin. Häiriöiden ilmenemismuotoihin vaikuttavat aivosairauden tai -vamman laatu ja vakavuus, aivovaurion sijainti, aivojen kehitysvaihe sekä yleinen terveydentila.

Eri aivotoiminnot painottuvat eri osiin aivoja. Neuropsykologisten häiriöiden kokonaiskuvan kannalta on oleellista, missä aivojen osassa ja miten laaja vaurio on. Myös sillä on merkitystä, liittyykö aivojen toimintahäiriö lapsuuden kehitykseen, onko se tullut aikuisena vai vasta myöhemmällä iällä.

Neuropsykologisen oireen syy ei aina ole neurologinen. Oire voi olla seurausta myös ihan tavallisesta elämäntilanteeseen liittyvästä kuormitustekijästä tai unenpuutteesta, jolloin keskittyminen vaikeutuu ja toiminta muuttuu tehottomaksi. Tällöin kyseessä on ohimenevä häiriö.

Päivitetty  12.3.2021

Kyllä