Neuropsykologiset oireet

Aivojen vauriot ja hermoverkkojen toimintahäiriöt aiheuttavat neuropsykologisia oireita. Tavallisin oire on muistivaikeus. 

Ihmisen aivot ovat monimutkainen elin, joka mahdollistaa ihmiselle ominaisen ajattelun, tunnekokemukset ja toiminnan. Aivojen miljardit hermosolut muodostavat solujen välisiä yhteyksiä ja laajempia hermoverkkoja. Tieto kulkee hermoverkoissa kemiallisesti eri välittäjäaineiden ja sähköisesti hermoimpulssien avulla. Toimintakykymme perustuu näiden yhteyksien ja hermoverkkojen häiriöttömään toimintaan. Aivomme ovat unenkin aikana aktiiviset.

Päivitetty  12.3.2021

Kyllä