Tietoa tunteiden ja käyttäytymisen säätelystä

Tunnekokemus syntyy aivoissa. Aivovaurio voi aiheuttaa muutoksia tunteiden tunnistamiseen, kokemiseen ja säätelyyn.

Tunteiden syntyminen ja säätely ovat aivojen monimutkaisia prosesseja ja niihin liittyy monien eri hermoverkkojen ja välittäjäaineiden toimintaa. Tunteet aiheuttavat kehossa fysiologisia tuntemuksia, suuntaavat ajattelua ja valmistavat toimintaan. Tunteilla on tärkeä tehtävä viestiä meille niin sisäisistä kuin ulkoisista kokemuksistamme.

Tunnetiedon käsittelyssä voi esiintyä aivoperäisiä muutoksia, jotka ilmenevät henkilön sisäisenä kokemuksena tai näkyvät ulospäin henkilön käytöksessä. Muutos voi tapahtua:

  • Tunteiden kokemisessa ja tulkinnassa
  • Tunteiden ilmaisussa
  • Toisten henkilöiden tunteiden havaitsemisessa ja tulkinnassa.

Osa käyttäytymisen ja tunne-elämän muutoksista on reaktiota sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan elämänmuutokseen. Niin henkilölle itselleen kuin hänen läheisilleenkin suru on luonnollinen reaktio, mutta myös pelon, vihan ja pettymyksen tunteita voi esiintyä.

Päivitetty  12.3.2021

Kyllä