Muutokset käyttäytymisessä

Aivojen vaurio voi muuttaa ihmiselle luonteenomaista käytöstä ja tapaa toimia eri tilanteissa.

Tunnesäätelyssä ja käyttäytymisessä tapahtuneita muutoksia on sairastuneen tai vammautuneen henkilön joskus vaikea itse huomata ja ymmärtää. Läheiset havaitsevat itsesäätelyn ja tunnereaktioiden muutokset usein helpommin. Muutokset voivat tuntua kuormittavilta, vaikeuttaa ihmissuhteita sekä hankaloittaa selviytymistä arjen ja työelämän vaatimuksista.

Tavallisin muutos on ärtyneisyys, joka voi liittyä lieviinkin aivojen vaurioihin.

Päivitetty  12.3.2021

Kyllä