Univaikeudet ja aivot

Riittävä uni ja päiväaikainen vireys ovat hyvin sujuvan tiedonkäsittelyn edellytyksiä. Univajeen myötä ilmenevä väsymys on tavallisin tiedonkäsittelyn vaikeuksia aiheuttava ja ylläpitävä tekijä.

Lähes jokaisella on kokemusta ajattelun tahmeudesta, keskittymisen vaikeuksista ja huolimattomuusvirheistä lyhyiksi jääneiden yöunien jälkeen. Yksittäisinä öinä ilmenevä unettomuus tai katkonainen uni on yleistä ja tästä palaudutaan yleensä nopeasti. Kun huonosti nukuttuja öitä alkaa olla toistuvasti, toimintakyvyn muutokset ja uneliaisuus korostuvat päivä päivältä. Jos yöunista nipistää pari tuntia viikon ajan, vaikutus vastaa jo koko yön valvomista.

Unenpuute heikentää toimintakykyä

Jo kahden tunnin univaje heikentää tarkkaavaisuutta ja lisää päiväaikaista uneliaisuutta. Unenpuute näkyy ja tuntuu paitsi keskittymisen myös muistin ongelmina: yksittäisiä asioita unohtuu, oppiminen on jähmeää eikä opittu tahdo säilyä mielessä. Myös ajattelun joustavuus, ongelmanratkaisutaidot ja kyky sietää vastoinkäymisiä voivat heikentyä unenpuutteen seurauksena.

Pitkittyessään uniongelmat kuormittavat usein henkistä jaksamista lisäten alakuloisuutta, ärtyneisyyttä ja ahdistuneisuutta.

Univajeen aiheuttama väsymys ja tiedonkäsittelyvaikeudet alentavat selviytymistä työssä ja opinnoissa. Pahimmillaan väsymys ja siihen liittyvät ongelmat johtavat lisääntyneeseen onnettomuus- ja tapaturmariskiin, mikä voi olla kohtalokasta esimerkiksi liikenteessä. Rattiin nukahtaminen aiheuttaa kuolonkolareita.

Päivitetty  12.3.2021

Kyllä