Aivojen huolto ja treenaus

Aivot tarvitsevat huolenpitoa ja säännöllistä käyttöä. Aktivointiin tähtäävä aivotreeni voi olla omatoimista ajanvietettä tai ohjattua kuntoutustyöskentelyä, joka tapahtuu aina ammattilaisen kanssa. 

Pidä huolta aivoistasi! Riittävä uni, säännöllinen liikunta, monipuolinen ja terveellinen ravinto, päihteettömyys sekä kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa ovat aivoterveyden kulmakiviä. Se mikä tekee hyvää sydämelle, tekee hyvää myös aivoille.

Aivot pitävät myös aktiivisesta käytöstä. Läpi elämän jatkuva aivojen monipuolinen käyttö kerryttää aivojen kognitiivista reserviä, mikä auttaa etenkin myöhemmällä iällä kestämään mahdollisia aivosairauksien aiheuttamia aivomuutoksia.

Kognitiivisella harjoittelulla tai aivotreenillä tarkoitetaan aivojen tiedonkäsittelyä toistuvasti aktivoivaa ja haastavaa toimintaa, jolla odotetaan olevan henkilön toimintakykyä parantavaa vaikutusta. Harjoittelun toivotaan muun muassa estävän muistisairauden puhkeamista. Myöhemmällä iällä aloitetulla tiedonkäsittelyn harjoittelulla ei kuitenkaan tiedetä olevan muistisairauksia ehkäisevää vaikutusta tai merkittävää vaikutusta jo todetun muistisairauden kulkuun.

Päivitetty  12.3.2021

Kyllä