Päihteet

​Alkoholin tai huumeiden toistuva käyttö tai runsaat yksittäiset annokset vahingoittavat aivoja. Päihtymystila lisää onnettomuusriskiä ja voi altistaa aivojen toimintahäiriöille kuten aivoverenvuodoille.

​​​​​​​Krooninen päihteiden käyttö muuttaa usein tiedonkäsittelyn valmiuksia, persoonallisuutta ja tunnesäätelyä. Muutokset muistissa ja keskittymiskyvyssä ovat tavallisia. Vaikutusten vakavuustaso vaihtelee muun muassa päihteen sekä sen käytön keston ja säännöllisyyden mukaan.

Alkoholi

Pitkään jatkunut alkoholin käyttö muuttaa aivoja ja tiedonkäsittelytaitoja. Liiallinen alkoholin käyttö voi aiheuttaa heikentymistä esimerkiksi liikesuorituksissa, tarkkaavuudessa, muistissa, nopeudessa, hahmotuskyvyssä ja oman toiminnan ohjaamisessa. Jos alkoholin käyttö lopetetaan, tiedonkäsittelyssä voi tapahtua merkittävääkin kohenemista.

Vaikeissa tilanteissa alkoholin käyttö voi johtaa pysyviin tiedonkäsittelykyvyn muutoksiin kuten alkoholidementiaan tai Wernicke–Korsakoffin oireyhtymään. Tällöin ennuste on huonompi, vaikka käyttö loppuisikin. Alkoholiongelmaisilla esiintyy muuta väestöä useammin tavanomaisia neurologisia sairauksia kuten aivoverenkiertohäiriöitä tai dementiaa.

Alkoholin runsaan käytön jälkeen ilmenevät vieroitusoireet, kuten levottomuus, ahdistuneisuus ja univaikeudet voivat haitata yleistä keskittymiskykyä vakavastikin. Vieroitusoireet lievenevät kuitenkin yleensä 1-2 viikossa.

Kannabis

Kannabiksen suurkulutus aiheuttaa kudoskatoa aivoissa. Kannabiksen käyttäjillä esiintyy muisti- ja keskittymisvaikeuksia, joiden vakavuus on suhteessa käytön kestoon ja määrään. Kannabiksen käytön lopettamisen myötä oireissa tapahtuu korjaantumista, jonka asteesta ei toistaiseksi tarkasti tiedetä.

Tyypillisiä runsaan käytön seurauksia tiedonkäsittelyssä ovat huono keskittymiskyky, kielellisen muistin heikentyminen sekä jäsentämisen ja asioiden yhdistelyn ongelmat. Lisäksi kannabiksen käyttö on yhteydessä moniin psykososiaalisiin ongelmiin ja mielenterveydenhäiriöihin.

Muut huumeet

Erilaisten hengitettävien kemikaalien käytöstä ("imppaus") saattaa seurata vakavia kuulo-, näkö- ja liikevammoja. Niin sanottujen piristeiden, kuten amfetamiinin tai ekstaasin, pitkäaikaiseen käyttöön voi liittyä heikentymistä tarkkaavuudessa, liikesuorituksissa, hahmotuskyvyssä, nopeudessa, muistissa ja toiminnanohjauksessa. Opioidien, kuten morfiinin ja heroiinin pitkäaikaiseen käyttöön liittyy puutteita erityisesti toiminnanohjauksessa. Lisäksi tiedonkäsittelyn joustavuus ja yleinen tiedonkäsittelyn taso voivat heikentyä.

Huumeiden käyttö voi altistaa neurologisille sairauksille, kuten aivoverenkiertohäiriöille, sekä psykiatrisille sairauksille, kuten psykoottisille häiriöille ja skitsofrenialle.

Lue lisää:

Päihteet ja terveys (Päihdelinkki)

​​

Edellinen sivuSeu​raava sivuJos alkoholin käyttö lopetetaan, tiedonkäsittelyssä voi tapahtua merkittävää kohentumista.