Lääkkeet

Lääkkeillä voi olla erilaisia sivuvaikutuksia, joista osa ilmenee eri asteisina tiedonkäsittelyn vaikeuksina.

​Monet lääkeaineet vaikuttavat aivotoimintaan ja sitä kautta tiedonkäsittelyyn. Esimerkiksi tarkkaavuushäiriön lääkehoidossa tämä on itse tarkoitus, kun tavoitteena on keskittymiskyvyn parantaminen. Usein lääkkeiden tiedonkäsittelyyn liittyvät vaikutukset ovat kuitenkin pääasiallisen hoitotavoitteen ohella havaittavia sivuvaikutuksia, jotka ilmenevät tiedonkäsittelyn toimintojen heikentymisenä.​

 

Yleisimpiä lääkkeiden tiedonkäsittelyyn liittyviä sivuvaikutuksia ovat väsymys, muistihäiriöt ja keskittymisongelmat. Pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat (PKV, ns. "kolmiolääke") lääkkeet lamaavat keskushermostoa aiheuttaen muun muassa uneliaisuutta, koordinaation ja arviointikyvyn heikkenemistä sekä sekavuutta. Tällaisen lääkkeen vaikutuksen alaisuudessa ei ole turvallista ajaa autoa tai käyttää koneita. Myös tarkkuutta vaativien toimien suorittamista kannattaa välttää.

Millä lääkkeillä on tiedonkäsittelyyn liittyviä sivuvaikutuksia?

Tiedonkäsittelyä heikentäviä haittavaikutuksia on havaittu etenkin rauhoittavilla lääkkeillä, kipulääkkeillä (erityisesti opioidit), antipsykooteilla, masennuslääkkeillä ja epilepsialääkkeillä. Antikolinergit, joita käytetään muun muassa Parkinsonin taudin, virtsanpidätyskyvyttömyyden, keuhkoahtaumataudin ja joidenkin myrkytysten hoidossa sekä anestesiologiassa ja silmätutkimuksissa, voivat aiheuttaa vaikeitakin sivuoireita. Tyypillisiä sivu- ja yliannostusoireita ovat levottomuus ja kiihtyneisyys ja toisaalta uneliaisuus. Myös muistin ja ajattelun häiriintymistä, keskittymiskyvyttömyyttä, sekavuutta, aistiharhoja ja liikesuoritusten ongelmia voi esiintyä.

Kaikilla lääkkeillä voi olla jonkinlaisia haittavaikutuksia, joita kaikki käyttäjät eivät kuitenkaan koe. Haittavaikutukset ovat toisinaan niin lieviä, että lääkitystä voidaan jatkaa. Tyypillisesti haitat ovat hankalimmillaan hoidon alussa lievittyen muutamassa päivässä ja häviten mahdollisesti kokonaan hoidon jatkuessa.

Haittavaikutuksista kannattaa olla tietoinen, jotta mahdolliset toimintakyvyn rajoitukset voi ottaa arjessaan huomioon. Lääkehoidon alussa kannattaa tarkkailla elimistönsä reaktioita, mutta vähäisiä oireita ei pidä säikähtää. Voimakkaista tai pitkään jatkuvista sivuoireista on aina ilmoitettava lääkärille.

Lääkkeiden väärinkäyttö

Yleisimmät väärinkäytetyt lääkkeet ovat ahdistuneisuuden ja unettomuuden hoidossa käytettäviä rauhoittavia lääkkeitä tai kivunlievitykseen tarkoitettuja valmisteita. Joskus väärinkäyttö pohjautuu tarkoituksenmukaisen käytön myötä syntyneeseen riippuvuusongelmaan.

Pitkäaikainen rauhoittavien lääkkeiden käyttö heikentää tiedonkäsittelytoimintoja kauttaaltaan. Yleisimmät rauhoittavat lääkkeet, bentsodiatsepiinit, väsyttävät, altistavat tapaturmille sekä aiheuttavat havaintohäiriöitä, muistivaikeuksia ja jopa sekavuutta. Joidenkin unilääkkeiden kohdalla liian suuri annos aiheuttaa päiväväsymystä ja keskittymisvaikeuksia sekä heikentää hienomotoriikkaa ja muistia. Joidenkin nukahtamislääkkeiden käyttöön voi myös liittyä aamuisin ilmenevää sekavuutta ja muistamattomuutta.

Psyykeen​ vaikuttavat lääkkeet voivat väärinkäytettyinä aiheuttaa esimerkiksi muistihäiriöitä tai kontrolloimatonta käytöstä. Lisäksi ne saattavat altistaa myrkytystilalle ja tapaturmille.


Edellinen sivuSeuraava sivu
Yleisimpiä lääkkeiden tiedonkäsittelyyn liittyviä sivuvaikutuksia ovat väsymys, muistihäiriöt ja keskittymisongelmat.