Ikä

Ikääntymisen myötä monet tiedonkäsittelytaidot kuten muistaminen, keskittyminen ja päättely muuttuvat.

​​​​​Ikääntymisen myötä aivoissa tapahtuu monenlaisia muutoksia. Normaalissa ikääntymisessä tiedonkäsittelytoiminnot eivät kokonaisvaltaisesti heikkene. Sen sijaan ne muuttuvat aivoperäisten muutosten pohjalta siten, että aikaa ja toimintatapojen sopeuttamista tarvitaan aiempaa enemmän. Ikääntyminen sinänsä ei vaikuta mihinkään tiedonkäsittelyn osa-alueeseen niin paljon, että kyky selviytyä itsenäisesti vaarantuisi.

Jokainen ikääntyy omalla tavallaan. Vanhenemisen luonteeseen vaikuttavat elämänaikaiset olosuhteet kuten perimä, ympäristö, työhistoria, ravinto, elämäntavat ja käytetyt lääkeaineet. Yleinen terveydentila on oleellinen vanhuutta määrittävä tekijä. Näin ollen eri-ikäisten välillä on hyvin suuria suoritus- ja sopeutumiskyvyn eroja, eikä henkilön tiedonkäsittelyn tasoa voi päätellä iän perusteella.

Normaali, onnistunut ja sairaalloinen ikääntyminen

Tietyn yksilön ikääntyminen voidaan määritellä joko normaaliksi, onnistuneeksi tai sairaalloiseksi riippuen siitä, miten sairaudet ja aivotoiminnan muutokset juuri hänen tiedonkäsittelytoimintoihin vaikuttavat.

 

Iän myötä suoriutuminen vaativissa tehtävissä esimerkiksi työelämässä saattaa heikentyä. Mahdollisia ikääntymiseen liittyviä muutoksia voidaan useissa tapauksissa paikata erilaisilla apuvälineillä ja ympäristön olosuhteiden muutoksilla.

Aivojen aktiivinen käyttö, fyysisen kunnon ylläpito, monipuolinen ja riittävä ravinto sekä yleissairauksien varhainen tunnistaminen ja hoito tukevat aivojen hyvää ikääntymistä. Sosiaalinen osallistuminen ja aktiivinen itsensä haastaminen esimerkiksi uusien asioiden opettelun tai tietovisojen avulla on - yhdessä muiden elämäntapatekijöiden kanssa - tiedonkäsittelytoiminnoille hyväksi.​

Muualla Terveyskylässä

M​ielenterveystalo tarjoaa tietoa ikääntyvien henkilö​iden​ mielenterveydestä ja työkaluja mielen hyvinvoin​nin tukemiseen.


Edellinen sivuSeuraava sivu

  

Päivitetty  5.11.2018