Aivojen tiedonkäsittelyyn vaikuttavia asioita

​​

Parhaiten ihminen käsittelee tietoa virkeänä ja terveenä, iästä riippumatta. Elintavoilla on merkittäviä välillisiä vaikutuksia kykyymme käsitellä tietoa. Myös yleisen te​rveydentilan muutokset ja mielenterveyden häiriöt voivat vaikuttaa aivojen suorituskykyyn.

Tässä osiossa on lisäksi tietoa tiedonkäsittelyn harjaannuttamisesta sekä kehityksellisistä tiedonkäsittelyn häiriöistä, jotka eivät liity äkillisiin aivotoiminnan muutoksiin vaan synnynnäiseen neurobiologiseen poikkeavuuteen.​

​​

Ikä

Ikääntyminen muuttaa tiedonkäsittelyn valmiuksia, mutta ei itsessään uhkaa kykyä selviytyä itsenäisesti.

Uni

Tiedonkäsittelykyvyt ovat erityisen riippuvaisia riittävästä unesta ja vireydestä.

Stressi ja mieliala

Oman sietokyvyn ylittävä kuormitus johtaa stressiin, joka on erityisesti pitkittyessään tiedonkäsittelylle haitallista.

Päihteet

Alkoholin tai huumeiden runsas käyttö altistaa tiedonkäsittelyn häiriöille.

Lääkkeet

Monet lääkeaineet vaikuttavat aivotoimintaan ja sitä kautta tiedonkäsittelyyn.

Kehitykselliset vaikeudet

Varhain havaittavat neuropsykologiset häiriöt vaikuttavat tiedonkäsittelyyn läpi elämän.

Tiedonkäsittelyn harjaannuttaminen

Omatoimisen harjoittelun vaikutuksista käytännön toimintakykyyn ei vielä tiedetä riittävästi.


Päivitetty  5.11.2018

ikä; terveydentila; aivot; aivoterveys; stressi; mielenterveys; lääkkeet; päihteet; uni