Muistivaikeudet ovat yleisiä ja niiden syyt moninaisia

Koetut tiedonkäsittelyn ja muistin oireet ovat yleisiä kaiken ikäisillä. Taustalla on usein muu syy kuin varsinainen muistisairaus.

Kuva: Erkinjuntti T, Remes A, Rinne J, Soininen H (toim.) Muistisairaudet. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2015Aivojen kognitiiviset toiminnot, eli muisti ja muu tiedonkäsittely, ovat moniosainen ja mutkikas prosessi. Tämä prosessi voi mennä pieleen monella tavalla ja monesta syystä. Etenevien muistisairauksien lisäksi taustalla voi olla esimerkiksi kuormitustekijöitä ja psyykkisiä syitä tai ohimeneviä, parannettavia tai pysyviä sairauksien jälkitiloja.

Kognitiiviset oireet ovat varsin yleisiä: yli 65-vuotiaista kolmanneksella on koettuja muistivaikeuksia, ja työikäisistä jopa viidenneksellä muisti ja keskittymiskyky ovat häiriintyneitä ajoittain tai jatkuvammin. Alla kerrotaan sairauksista ja muista tekijöistä, jotka vaikuttavat muistiin ja muihin kognitiivisiin toimintoihin.

delirium; dementia; TGA

Kyllä

Päivitetty  23.1.2023