Mielenterveyden häiriöt muistivaikeuksien syynä

Mielenterveyden häiriöihin voi liittyä kognitiivisia oireita erityisesti muistamisessa ja keskittymisessä.

Mielenterveyden ongelmissa esiintyy usein kognitiivisia eli tiedonkäsittelyyn liittyviä oireita, jotka korjaantuvat mielen tervehtyessä. Kognitiivisten oireiden taustalla voi olla esimerkiksi ahdistuneisuushäiriö, mielialahäiriö, psykoosisairaus tai traumaattisia kokemuksia. Joskus vakavaan masennustilaan voi liittyä iäkkäällä jopa dementialta vaikuttava kognitiivinen muistin ja muun tiedonkäsittelyn heikentyminen. Psyykkisen sairauden ja muistisairauden erottaminen toisistaan voi olla vaativaa, sillä psyykkinen oireilu on tavallinen muistisairauden liitännäisoire.

dementia; Mielialahäiriöt; ahdistuneisuus

Kyllä

Päivitetty  23.1.2023