Parkinsonin taudin muistisairaus

Parkinsonin taudin monitahoiseen oireistoon kuuluvat myös kognitiiviset oireet. Näiden oireiden edetessä arkea häiritseviksi puhutaan Parkinsonin taudin muistisairaudesta.

Parkinsonin tauti aiheuttaa moninaisia muutoksia aivoihin, ja vastaavasti taudin oirekirjo on monitahoinen. Näkyvimmät oireet ovat motorisia (lepovapina, liikkumisen hitaus ja jähmeys sekä tasapaino-ongelmat), mutta näiden rinnalla esiintyy myös kognitiivisia eli aivojen tiedonkäsittelyyn liittyviä oireita.

Kognitiiviset oireet ilmenevät ja etenevät yksilöllisesti. Lievät oireet ovat yleisiä ja oireiden eteneminen on yleensä hidasta. Häiritseviä oireita ilmaantuu yleisemmin vasta iäkkäämpänä ja sairauden myöhäisemmissä vaiheissa. Kun kognitiiviset oireet etenevät arkea ja toimintakykyä häiritseviksi, puhutaan Parkinsonin taudin muistisairaudesta.

Parkinsonin taudin ja Lewyn kappale -taudin taustamekanismeissa on samankaltaisuutta, ja siksi Parkinsonin taudin muistisairauden oireet muistuttavat Lewyn kappale -taudin kognitiivisia oireita. Tässä tekstissä käsitellään vain Parkinsonin taudin muistisairautta. Muuta Parkinsonin tautiin liittyvää tietoa löydät Aivotalon Parkinsonin taudista kertovilta sivuilta.

Parkinsonin tauti; muistisairaus; dementia

Kyllä

Päivitetty  23.1.2023