Otsalohkodementia

Otsalohkodementia on aivoja rappeuttava sairaus, joka aiheuttaa muita muistisairauksia enemmän persoonallisuuden ja käytöksen muutoksia.

Otsalohkodementian keskeisimpiä oireita ovat muuttunut persoonallisuus, käytöksen muutos, aloitekyvyttömyys ja toiminnanohjauksen ongelmat. Toiminnanohjauksella tarkoitetaan esimerkiksi erilaisten toimintojen suunnittelua ja suoritustavan valintaa.

muistisairaus; dementia; otsalohkodementia

Kyllä

Päivitetty  23.1.2023