Alzheimerin tauti

Alzheimerin taudin tyypillisin ensioire on lähimuistin heikkeneminen. Tautia parantavia hoitoja ei ole vielä olemassa, mutta oireita pystytään  lieventämään.

Alzheimerin tauti on etenevistä muistisairauksista yleisin. Ikääntymisen myötä sairastumisriski kasvaa, ja tautia esiintyy jopa 15–20 prosentilla yli 85-vuotiaista. Vaikka Alzheimerin tauti on työikäisillä selkeästi harvinaisempi kuin iäkkäämmillä, myös työikäinen voi sairastua Alzheimerin tautiin. Tauti on alkuvaiheessa lieväoireinen ja vain vähän toimintakykyä häiritsevä, mutta vuosien kuluessa aivorappeuma etenee hiljalleen, taudinkuva vaikeutuu ja riippuvaisuus läheisistä ja ulkopuolisesta avusta kasvaa.

Alzheimerin tauti; muistisairaudet; dementia

Kyllä

Päivitetty  23.1.2023