Pienten aivoverisuonten taudin muistisairaus

​​Pienten aivoverisuonten tauti on yleisin syy aivoverenkiertosairauksiin liittyvään muistin ja tiedonkäsittelyn heikentymiseen.

Pienten aivoverisuonten tauti heikentää erityisesti syvällä aivoissa ja kuorikerroksen alla olevien pienten verisuonten toimintaa aiheuttaen niihin ahtaumia ja tukkeumia. Tyypillisesti verisuonten toiminta heikkenee hiljalleen ja oireet etenevät tasaisesti. Jos oireisto vaikeutuu yhtäkkiä, taustalla saattaa olla pienen verisuonen tukkeumasta aiheutunut aivoinfarkti (niin sanottu lakunainfarkti) tai ohimennyt aivoverenkierron häiriö. Äkillistä oireiden vaikeutumista voi tapahtua myös tulehdussairauksien yhteydessä tai leikkausten jälkeen, koska pienten aivoverisuonten taudin muutokset altistavat sekavuudelle eli deliriumille tällaisissa tilanteissa. Pienten aivoverisuonten tauti myös aikaistaa alkavan Alzheimerin taudin kliinisten oireiden ilmaantumista.

muistisairaudet; Aivoverenkiertohäiriö; aivoinfarkti; dementia

Kyllä

Päivitetty  23.1.2023