MS-taudin kulkuun liittyvä epätietoisuuden tunne

MS-tauti vaivaa kehon lisäksi myös mieltä. Epävarmuuden sietämisessä ja sopeutumisessa sairauden nimeäminen, asenne sekä taito elämän pyörteissä pysymiseen ovat keskeisiä.

 

MS-taudin toteamista voi edeltää pitkä epätietoisuuden jakso erilaisten oireiden kanssa. Sairauden toteaminen saattaakin olla helpotus, sillä oireille on löytynyt nimi ja selitys. Toisaalta taudin toteaminenkaan ei aina ennusta tulevia oireita tai taudinkulkua. Sairauden nimi avaa tien oireiden ymmärtämiseen ja sen tiedostamiseen, että samassa tilanteessa on muitakin.

Minun elämäni yhtenä johtotähtenä on ollut: Kun unohtaa sen, mitä ei voi muuttaa, on onnellinen.
— Arvo Ylppö

MS-tauti on sopeutumista oireisiin ja epävarmuuteen. Hermostolliset haitat pakottavat usein tietoisiksi sellaisista kehon toiminnoista, jotka muilla toimivat täysin tiedostamatta. Oireiden ohella sairaus muuttaa identiteettiä: Olenko vielä sama ammattilainen, perheenjäsen tai kaveri, joka olin ennen sairauden toteamista? Varastaako sairauden toteaminen haaveet ja suunnitelmat? Pitkään sairauden kanssa eläneet sanovat, että ajan kanssa MS-taudin merkitys elämässä vähenee oireiden vaikeutuessakin. Asenne, ajatusten pitäminen hetkessä, huomion suuntaaminen omiin vahvuuksiin ja elämäntilanteen myönteisiin puoliin sekä taito elää muutoksessa ratkaisevat.

 

Kyllä

Päivitetty  26.5.2021