MS-tautiin liittyvien muistin ja tiedonkäsittelyn ongelmien lievittäminen

MS-tautia sairastava saattaa havaita sairauteen liittyviä muistiin ja tiedonkäsittelyyn liittyviä oireita. Hankalissa oireissa voidaan tehdä erityistutkimus.

 
 

Lieviä muisti- ja tiedonkäsittelytoimintoihin liittyviä oireita esiintyy toisinaan MS-taudissa. Niitä ovat esimerkiksi tarkkaavaisuuden ylläpitämisen työläys ja sanojen hakeminen. MS-tautia sairastavan kyky tunnistaa tällaiset oireet on hyvä.

Ajattelu- ja muistitoimintoja kartoittavan neuropsykologisen tutkimuksen tekeminen on yleensä perusteltua, jos potilas kokee kognitiivisten oireiden vaikuttavan työ- ja toimintakykyyn. Tutkimus auttaa löytämään omat vahvuudet ja tunnistamaan mahdolliset heikkoudet

 

Kyllä

Päivitetty  27.5.2021