Siirry sivun sisältöön

Erittäin aktiivisen MS-taudin hoitoon käytettävät suonensisäisesti annosteltavat lääkkeet

Natalitsumabi, okrelitsumabi ja alemtutsumabi annetaan sairaalassa suonensisäisesti. Nämä lääkkeet on tarkoitettu erittäin aktiivisen MS-taudin hoitoon.

Natalitsumabista tuli vuonna 2021 käyttöön ihon alle sairaalassa annosteltava valmistemuoto. Pitkään käytössä ollut natalitsumabi annostellaan 4 tai 6 viikon välein. Se on turvallinen lääke, joka vaatii säännöllistä verikoeseurantaa, mutta voi altistaa harvinaiselle aivojen virustulehdukselle (PML), jos potilas on JC-viruksen kantaja. PML-sairauden riskiä voidaan melko hyvin hallita verikoe- ja magneetikuvausseurannan avulla.

Okrelitsumabi on tullut sairaalakäyttöön keväällä 2018. Sitä annostellaan puolen vuoden välein ja siihen liittyy verikoeseuranta. Okrelitsumabin käyttöaiheena on paitsi aktiivinen ja erittäin aktiivinen aaltomainen MS-tauti myös ensisijaisesti etenevä MS-tauti.

Alemtutsumabi annostellaan kahdesti vuoden välein useamman päivän hoitona. Lääkkeen käyttöön kuuluu pitkä ja melko tiheä laboratorionäytteiden seurannan tarve mahdollisten autoimmuunitautien puhkeamisen riskin vuoksi.

Euroopan lääkevirasto (EMA) suoritti 2019 alemtutsumabin turvallisuusarvioinnin, koska siihen on yhdistetty muun muassa sydän- ja verisuoni- sekä immuunijärjestelmän toimintaan liittyviä haittoja, ja myös joitakin kuolemantapauksia on raportoitu näihin liittyen. Arvion perusteella alemtutsumabia ei suositella potilaille, joilla on

  • aiemmin ollut aivohalvaus

  • huonossa hoitotasapainossa oleva verenpainetauti

  • koagulopatia tai käytössä veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys

  • sairastettu kaulavaltimon dissekaatio

  • sepelvaltimotauti tai sairastettu sydäninfarkti

  • muita samanaikaisia autoimmuunisairauksia.