MS-taudin kulkuun vaikuttavan lääkkeen valinta

Useimmille MS-tautia sairastaville on tarjolla taudin kulkuun vaikuttava lääkehoito. Käytettävän lääkkeen valinta perustuu hyötyjen ja haittojen punnintaan.

​MS-taudin lääkehoito valitaan taudin tulehduksellisen aktiivisuuden mukaan: onko tauti aktiivinen vai erittäin aktiivinen? Sama kysymys kysytään sekä jo diagnoosivaiheessa että säännöllisesti myös lääkehoidon aikana. Taudin tulehduksellinen aktiivisuus määritetään sekä pahenemisvaiheiden esiintymisen että magneettikuvausseurannan avulla. Sen mukaan valitaan tilanteeseen sopiva lääkehoito.

Keskustellaan, ja punnitaan hyötyjä ja haittoja. Oikea lääkehoito löytyy yhdessä!

Lääkkeen valinnassa harkitaan lääkärin kanssa kunkin valmisteen hyötyjä ja haittoja, taudin tyyppiä ja kulkua sekä omaa elämäntilannetta. Lääkkeistä saatavat hyödyt ja haittavaikutukset ovat yksilöllisiä, ja sopivan lääkityksen löytämiseksi voidaankin joutua kokeilemaan useita erilaisia lääkevalmisteita. Osa MS-taudin lääkkeiden haittavaikutuksista voi lieventyä ajan mittaan säännöllisessä käytössä.

 

Kyllä

Päivitetty  26.5.2021