Siirry sivun sisältöön

Toiminnanohjauksen ongelmat

Toiminnanohjauksella tarkoitetaan havainto-, muisti- ja liiketoimintojen yhdistämistä tavoitteelliseksi toiminnaksi, joka mahdollistaa henkilön tarkoituksenmukaisen, itsenäisen ja sosiaalisesti hyväksytyn käyttäytymisen. Ongelmat voivat näkyä esimerkiksi aloitekyvyssä, oman toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Aloitekyvyn ongelmia voidaan lievittää esimerkiksi ulkoisin kehotuksin ja ajastettujen toimintaohjeiden avulla. Suunnittelun vaikeuteen voi auttaa toiminnan jakaminen pienempiin osiin. Oiretiedostuksen koheneminen auttaa myös toiminnanohjauksen ongelmien käsittelyssä.