Aivotärähdyksen ja lievän aivovamman seurantaohjeet

Jälkiseurantaohjeiden tarkoituksena on todeta harvinaiset vakavat jälkiseuraamukset alkuvaiheen seurannan jälkeen.

Ohje perustuu Aivovamman Käypä Hoito –suositukseen (2017). Voit avata tulostettavan version ohjeesta sivun lopusta.

Ohje kirjallisena:

Olet ollut tutkittavana ja/tai tarkkailtavana päähän kohdistuneen vamman tai aivotärähdyksen vuoksi. Sinulla ei todettu merkittävään aivovammaan viittaavaa, joten kotiuttamisen katsottiin olevan turvallista.

Päivitetty  15.3.2022

Kyllä